Tjänster

ROT-avdrag

Kan du/ni använda rotavdrag?

-30% av installationskostnaden avdrages!

Upp till 50.000 kr!

 

För att ha rätt till rotavdrag måste du som köpare ha:

– varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret

– att du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst

– du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete

– du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter

– du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja

– fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång

– haft utgifter för rot- och rutarbete

– ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet

Förutom att köparen måste äga fastigheten, måste han eller hon använda den som bostad. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad. Det krävs att byggnaden är utrustad med installationer och bekvämligheter som är grundläggande för en bostad. Du kan få rotavdrag för att bygga om och bygga till ett småhus som är äldre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår. Värdeåret är vanligtvis det år som huset byggdes färdigt.

Uppfyller du som kund dessa ovanstående krav har du rätt till -30 procent av arbetskostnaden. Rotavdraget är tillsammans på max 50 000 kronor per person och år. Ansökan om rotavdrag hanterar vi som utfört arbetet och skickar in till skatteverket efter att fakturan blivit betald.

Uppgifter som behövs för att vi ska kunna skicka in ansökan om rotavdrag till Skatteverket är följande:

För villa/hus: Personuppgifter på köparen + Fastighetsbeteckningen

För bostadsrätt: Personuppgifter på köparen + bostadsrättsföreningens organisationsnummer + lägenhetsnumret (4 siffror)