TASKI Tapi Gum Tuggummiborttagare 0,5 Liter

298.00 kr

TASKI Tapi Gum Tuggummiborttagare är en frysspray (innehåller ej CFC) för borttagning av tuggummi.

Bruksanvisning: Sätt in röret i ventilen i sprayhuvudet. Spraya direkt på tuggummit och skrapa av det direkt. Ta bort de frusna bitarna, t.ex med en dammsugare. Upprepa om nödvändigt proceduren. För övrig information hänvisas till produktblad. Viktigt: Testa att materialet är färgstarka på ett icke synligt ställe innan användning. Endast för professionell användning.

Säkerhetsinstruktioner: Extrent brandfarligt. Förvaras på väl ventilerad plats. Undvik inandning av spraydimma. Sörj för god ventilation. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

 

Nollställ
Artikelnr: Taski-Tapi-Gum Kategori:

Tryck "Lägg Beställning" om ni är intresserade av att köpa produkten. I nästa steg kommer ni att få ange alla nödvändiga uppgifter, så återkommer vi så fort som möjligt med fraktkostnad och leveransbesked.

Ytterligare information

Tillverkare

Du kanske också gillar …